130 ԵՐԿՐԻՑ 1470 ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՆԴԻՊԵՑ՝ ՍՏԱՄԲՈՒԼՈՒՄ

Թուրքիա-Աշխարհ առեւտրի կամուրջ կազմելու նպատակով Ստամբուլում կայացել է ժողով, ինչի ժամանակ գործարարներին կոչով է հանդիսացել Նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը։

130 երկրից 1470 գործարար հանդիպեց՝ Ստամբուլում
Posted 06.06.2012 08:19:57 UTC
Updated 06.06.2012 08:19:57 UTC

Նախագահ Գյուլն իր ելույթին ասել է, որ Թուրքիան աշխարհում ավելին շատ ուժ ունեցող եւ երեւացող երկիր է դարցել։

Նախագահ Գյուլն ուղված օտար գործարարներին ուշադրություն է քաշել վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայի առաջադիմությանը։

Նախագահն իր ելույթին նշել է, որ Թուրքիան կարեւորում է զարգացնել իր տնտեսական հարաբերությունները, ինչի հստակ ցուցանիշներից է Աֆրիկայում 12 դեսպանության 34-ի բարձրացումը։

Նշենք, որ «Թուրքիա-Աշխարհ առեւտրի կամուրջ»-ի ժողովի մասնակից գործարարները երկու օր շարունակ ՝ 950 սեղանի շուրջ 25 հազար թեմա կքննարկեն։

Վերջին Լուրեր