ԱԼԻ ԲԱԲԱՋԱՆԸ ՎԱՇԻՆԳՏՈՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

ԱՄՀ-ի գառնանային ժողովները շարունակվում են ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։

Ալի Բաբաջանը Վաշինգտոնում կատարում է հանդիպումներ
Posted 22.04.2012 08:13:54 UTC
Updated 22.04.2012 08:13:54 UTC

Վաշինգտոնում հանդիպումներին շարունակող Փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանը, ԱՄՀ-ի երկրների նախագահների լուսանկարչությանը տեղ է զբաղեցրել եւ մասնակցել է միջազգային Դրամավարկային եւ Ֆինանսական Կոմիտեյի ժողովին։

Բաբաջանը հանդիպումների շրջանակում հանդիպել է տարվեր երկրների նախարարների, կենտրոնական բանկերի տնօրենների եւ միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնյաների հետ։

Վերջին Լուրեր